Dveře se rozletěli a vběhl do nich menší svalnatý muž.
Proběhl přes celý sál až ke svému vládci a celý udýchaný vykřikl:
"
Pane, nesu Vám dopis od mého velitele!" a podal mu cár papíru.

 

 

   Panovník se vyděšeně podíval na posla. "Když to můj velitel psal, zasáhl ho nepřátelský šíp
přímo do hrudi - bylo to hrozné!"
, odvětil ještě zadýchaný posel. "Dejte mu pořádně najíst",
kývl muž na trůně směrem na služebného,"a taky nějakou odměnu,.. pár zlatých...."
Zamyslel se a ještě se otočil na služebného, který právě odváděl udýchaného posla špatných zpráv:
"
A zavolejte mi ještě velitele armády".
   Po chvíli přišel obrovský muž ve zbroji a poklekl před trůnem: "Copak si přejete můj pane?"
Panovník vstal a došel ke klečícímu. "Svolejte armádu i všechny vojenské rezervy.
Každý muž, který je schopen boje, nech't se dostaví do pevnosti. A shromážděte zásoby!"

 ..odmlčel se...  "Čekají nás těžké boje!!"